North West Words

Promoting the Arts in the North West of Ireland

Submissions

North West Words magazine is published in May and November. It is currently open to submissions.

The next submission deadline is October 01st 2017 and submissions will be accepted from 01st August 2017.

Please submit no more than 3 poems or 1 short story (max 2000 words), non-fiction piece (max 800 words) or flash fiction (max 500 words) or jpegs of photography/art , as an attachment to northwestwords@outlook.com with ‘NWW magazine submission’ and whatever category you are submitting to, as the subject of the email.

Include a short biography in the third person and a photo along with any links to your website/blog/twitter/etc.

All work must be the original work of the writer/artist and previously unpublished.

Copyright remains with the writer/artist. At the moment we cannot pay for work we publish.

Email Submissions to: northwestwords@outlook.com 

North West Words magazine is published online through our website.

 

Iarratas á lorg ó scríbhneoirí Gaeilge.

Foilsíonn an baicle scríbhneoireachta ‘North West Words’ irisleabhar dha uair sa bhliain; i mí na Bealtaine agus i mí na Samhna. Fáiltíonn an grúpa roimh saothar liteartha i nGaeilge. Is é an chéad lá de mhí Lunasa an chéad spriocdháta.

Ní ghlacfar le níos mó ná trí dhán nó gearrscéal amháin (uasmhéid 2000 focal); nó píosa neamh-fhicsin (uasmhéid 800 focal); nó ficsean ‘flash’ (uasmhéid 500 focal); nó jpeg de ghrianghraf nó píosa físealaíne (curtha mar cheangaltán ar ríomhphost).

Seol d’iarratas mar ríomhphost chuig northwestwords@outlook.com   Bíodh an focal ‘Submission’ mar ábhar an ríomhphoist agus luaigh an catagóir liteartha cuí freisin.

Ní mór beathaisnéis ghearr a chur leis an iarratas, mar aon leis naisc, (más ábharach), go dtí do shuíomh idirlín /blag /suíomh facebook agus araile.

Ní foláir gach iarracht a bheith ina saothar úrnua de chuid an iarratasóir agus ní foláir nár fhoilsíodh cheana é ach oiread.

Fanfaidh cóipcheart an tsaothair leis an údar. Ní íocfar táille leis an scríbhneoir.

Seol an saothar chuig: northwestwords@outlook.com